A Hungarikum Liget, leánykori nevén a Népfőiskola története

A Lakitelek Alapítványt Lezsák Sándor és felesége alapította 1991-ben. Az alapítvány öt tagú kuratóriuma 1992-ben Lakiteleken céltámogatásként, egy 4 hektáros területen létrehozta a Népfőiskola Alapítványt, azzal a céllal, hogy kollégiumi és tanfolyami felnőttképzéseivel a legkisebb településekre is eljusson egy szellemi és gyakorlati erőforrás az ott élők életminőségének jobbítására.

A Népfőiskola Alapítvány európai rangú konferenciák, tudományos tanácskozások mellett a magyarság és szűkebb hazánk valóságát is felmérő elemző programok, nyári szabadegyetemek, érdekvédelmi fórumok, táborok, tanfolyamok résztvevőinek nyújt az erkölcsi és szellemi élményen túl megújulni képes erőforrást egy egészséges jövőkép formálásához.

A Népfőiskola Alapítvány kuratóriuma 2000-ben a tulajdonjogát átadta a Szeged-Csanádi egyházmegyének azzal a kitétellel, hogy a vagyon kezelője a Népfőiskola Alapítvány marad a terület és az épületek kezelője.

A lakiteleki Népfőiskola a nemzeti emigráció központja is. Évtizedes gyűjtőmunkával a világ minden részéből több ezer könyv, magyar nyelvű újságok, folyóiratok, kis nyomtatvány, röplap és más írásos anyag, egyéb dokumentum, relikviák, valamint az „Emigráció a Hazáért” állandó kiállítás ad hiteles képet a nyugat európai és a tengeren túli magyar közösségek, alkotók, írók életéről és munkásságáról.

2003 március 22-én a Magyar Örökség Díj kuratóriuma a Népfőiskola Alapítvány pedagógiai és közösségszervezői munkássága elismeréséül Magyar Örökség Díjat adományozott az Alapítványnak.

A Népfőiskola Alapítvány 2004 óta közhasznú alapítványként közfeladatot is ellát, többek között: egészségmegőrzés, tudományos munka, családsegítés, kutatás- és a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, oktatás-nevelés, ismeretterjesztés, a határon túl élő magyarok támogatása, kulturális, sport és szociális tevékenység, valamint a Kárpát-medencei értékfeltáró kollégiumok szervezése.

Több, mint húsz év kitartó munkájának eredményeként 2013-ban a kormány úgy határozott, hogy a Szeged-Csanádi Püspökség tulajdonában lévő Népfőiskola fejlesztését kiemelt kormányzati beruházásként támogatja, amelynek megvalósulásával mára létrejött a Hungarikum Liget, hogy a népfőiskolai munkát segítő, támogató környezetet alakítson ki. Feladata: önfenntartás, a keresztény nemzeti múlt, illetve értékeinek bemutatása, megőrzése, valamint a jelen eseményeinek megismerése, figyelem a világ eseményei iránt, amellyel eldönthetjük, mit kell átgondolni ahhoz, hogy a jövőben is sikeresek lehessünk.

A Népfőiskola Alapítvány a népfőiskolai hálózat központjaként szervezi és irányítja a hálózatába tartozó Kárpát-medencei népfőiskolákat.

A Népfőiskola egész évben működik, a népfőiskolai munka mellett folyamatosan fogadja az idelátogató érdeklődő csoportokat, egyéni látogatókat. Hazai és nemzetközi konferenciák, intézmények, cégek belső képzései és tréningjei mellett bankettek, esküvők, baráti összejövetelek, családi- és sport rendezvények szervezését is vállalja. Ösztöndíjakkal jutalmazza a tehetséges fiatalok kutatómunkáját és rendszeres pályázati lehetőségeket biztosít. A felsőoktatásban részt vevő lakiteleki diákok tanulmányi eredményeik alapján havi rendszerességgel folyósított ösztöndíjra pályázhatnak.