Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár

A RETÖRKI-t, azaz a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltárt a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány hozta létre. 

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár új épülete 2018-ban került átadásra. Az intézmény munkatársai számba veszik és bemutatják a rendszerváltás és az azt megelőző időszak társadalmi és politikai állapotát, ezekről rendszeresen könyveket jelentetnek meg. Az Archívum gyűjti és rendszerezi az elmúlt évtizedek rendszerváltó dokumentumait: plakátot, röplapot, újságokat, hang- és videokazettákat, visszaemlékezéseket, jegyzőkönyveket, tanulmányokat, valamint a tárgyi emlékeket (bélyegző, karszalag, ajándéktárgyak stb.).

Feladatai:

- Feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit. 
- Bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző időszak társadalmi, politikai állapotát. 
- Feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket. 
- Elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját. 
- Átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatokról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra. 
- Elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, és megvizsgálja a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra. 
- A Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének kutatása körébe tartozó feladatokat végzi.
- Felkutatja, összegyűjti és gondoskodik a rendszerváltás történetének megőrzéséről.


Ismerje meg bővebben a RETÖRKI-t