2021. június 20. vasárnap Rafael, Dina, Polett napja van. Holnap Alajos, Leila, Alojzia napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


Hírek

„Aki itt valóban demokratikus Magyarországot akar, annak tudnia kell, hogy vak indulatokból, gyűlölködésből és vádaskodásból sohasem születhet meg a mindannyiunk által vágyott demokratikus Magyarország; a közös haza, ahol minden tisztességes ember, szándék és gondolat otthon érezheti magát.” Bíró Zoltán sorai ezek, az általa alapított-szerkesztett Hitel hasábjain jelentek meg 1989. január 18-án. Írhatta volna ma is.

 A most nyolcvanesztendős irodalomtörténész, politikus, az MDF első elnöke születésnapjára megjelent interjúkötet szerkesztője, Házi Balázs is idézi eme intelmeket. A rendszerváltás első éveit összefoglaló válogatás ezt a gondolatkört járja végig Bíró Zoltán segítségével. Róla mondta párttársa, barátja, Lezsák Sándor: ő az, aki történelmi, irodalmi ismereteivel, közéleti gyakorlatával, empatikus képességeivel még azokat is leiskolázta, akik később nagyhangú politikai ellenlábasai lettek. Bíró is megszólal a kötetben, 2007 nyarán így nyilatkozik a Magyar Nemzetnek: „Naivak voltunk […]. Azt gondoltuk, ha a szovjetek kimennek, és itt demokratikus berendezkedés jön létre, akkor a nép majd szabadon eldönti saját sorsa alakulását. Ezzel szemben az egyik impérium helyett egy másik impérium lépett be, a pénz uralma.”

Megpróbált rendet csinálni a magyar fejekben: „Nem kell nekünk az Európa-házba bekéredzkednünk – mondta –, nekünk Európában már helyünk van. Le kell győznünk kisebbrendűségi érzéseinket […]. Mi, magyarok és a szomszéd népek is nagyon sok vérrel és szellemi teljesítménnyel adóztak már Európának.”

Ezt le kellene írnunk százszor, ezerszer…

Pilhál György

https://magyarnemzet.hu/