2021. május 18. kedd Erik, Alexandra, Szandra napja van. Holnap Ivó, Milán napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


A Népfőiskola, mint Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) címbirtokos 2012. október 30 -án útjára indított kötelezettségvállalása 2017. október 30-án lezárult. Továbbra is folytatjuk közösségépítő és ismeretátadó tevékenységünket a megkeresésekre, érdeklődésekre alapozva.
Összefoglaló az IKSZT 2017. második féléves programjairól


A Népfőiskola Alapítvány Kölcsey háza Integrált Közösségi Szolgáltató Térként is működik. Rövid összefoglalót olvashatnak azon programjainkról, melyek az IKSZT pályázat részét képező beszámolóhoz kerültek válogatásra és elküldve a Magyar Államkincstár Kifizető Ügynökségének.


A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont szolgáltatás keretében az alábbi négy programunkról számoltunk be.2017-07-06 „Déli Nyitás” – Angolai gazdasági kapcsolatok lehetőségei

A magyar vidékgazdaság folyamatos növekedésének és fejlődésének egyik alappillére az újabb és újabb ismeretek megszerzése a világgazdaság folyamatairól.  Új gazdasági kapcsolatok kiépítésében rejlő lehetőségek felismerése és aktivizálása a jövő gazdálkodóinak az erőforrását, hosszútávú fenntarthatóságát biztosítja.

Ezért folytatva a „Déli Nyitás” programsorozatunkat, Nigéria bemutatása után, most az egyre fejlődő Angolai Köztársaság gazdaságával ismerkedhettek meg a gazdasági kapcsolatok felől érdeklődő fiatalok.

Lizeth Satumbo Pena, az Angolai Köztársaság magyarországi nagykövete képekkel illusztrálva és adatokkal alátámasztva mutatta be, hogyan tudott talpra állni, és mára már jelentős fejlődésről számot adni a 27 évig tartó polgárháborún, annak minden lenyomatán túllépni tudó Angolai Köztársaság. Az előadó beszélt országa nemzeti fejlesztési terveiről, a nemzetközi (FILDA)-, és a mezőgazdasági-ipari szektor kereskedelmi vásárairól is, amely a legfontosabb üzleti kiállítás és piac helyszíne. Rávilágított arra, hogy milyen lehetőségek vannak más országok részére a bemutatkozásra, illetve egy adott piacon betöltött hely megerősítésére.

A nagykövet asszonyt hallgatva gondolatébresztő új információkkal és új lehetőségekkel gazdagodtak az érdeklődők.

2017-08-26 Kunsági borok bemutatója

A több évszázados múltban gyökerező, a mezőgazdaságban mai is jelentős szerepet betöltő szőlő- és bortermelésünk 120.000 hektárról mára már 30-40 ezer hektárra csökkent Magyarországon.

Programunk célja az volt, hogy népszerűsítsük a fiatal felnőttek körében a szőlő-, és borkultúránk hagyományait.  Felkeltsük az érdeklődésüket a szőlő- és bortermelés szerepére és jelentőségére a magyar mezőgazdaságban.

Keresztes József a Kunsági Borvidék titkára előadásában kellő alapossággal mutatta be a szőlő- és bortermelés történetét a honfoglalástól napjainkig.   Statisztikai adatokkal alátámasztva érzékeltette a bortermelő régiók közül a Kunsági Borvidék bortermelésének jellegzetességeit úgy a múltban, mint a jelenben.

A Kecskemétre települt világhírű szőlőnemesítő, Mathiász János életútját példázatul idézve vázolt jövőbeni új lehetőségeket, feladatokat a magyar szőlő- és bortermelő ágazatban az előadó.

A borkostolás protokolláris szabályainak bemutatását követően a résztvevők érdeklődve ízlelgették a Kunsági Borvidék jellegzetes borait.  A jó bor velejárója a közös éneklés, melyhez ezen az estén Buda Ádám énekmondó nyújtott kellő alaphangulatot.

Az est során, a felejthetetlen közösségi élményen túl, az elhangzottak új lehetőségeket mutattak a szőlő- és bortermelés iránt érdeklődőknek.

2017-09-20 Zöldség-, és gyümölcsfeldolgozás a Népfőiskolán

Bemutatóval egybekötött előadásra hívtuk és vártuk azokat az érdeklődőket, akiknek még nem volt alkalmuk részt venni a gyümölcs-, és zöldségfeldolgozó üzemünkben.

Programunkkal minél szélesebb körben népszerűsíteni szeretnénk mindazon feldolgozási lehetőségeket, amelyek alkalmazásával egyrészt egészségesebben tudunk táplálkozni, másrészt számos család jövedelem kiegészítésként is tudja hasznosítani a szorgalmával előállított termékét. A gondozott kert szépsége, a gazda sikere más családok számára is ösztönzőleg hathat kiskertjük megműveléséhez.

Czakó Diána élelmiszer-, és minőségbiztonsági mérnök bemutatta a bér-, tárolási és feldolgozási lehetőségeket. Elmondta, hogy a Népfőiskola önfenntartásra törekszik, ezért elsősorban helyben termesztett, vegyszermentes (hagyma, gumósok, gyökérzöldségek, káposztafélék, paprika, stb) árut készítenek elő az Intézmény étterme részére.

Az előadó részletes tájékoztatást nyújtott arról, hogy ezen a homokos termőterületen mit érdemes termelni, és milyen sokféle módon lehet tárolni, feldolgozni illetve ajándékozásra előkészíteni. Természetesen mindezt a törvényi előírásoknak megfelelően.

Végezetül vázolta mindazon fejlesztési terveket, amelyeken folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a jelenlegi termelési és feldolgozási lehetőségeket bővítsék.

Programunk számos új lehetőségekkel és innovációs ötletekkel motiválta a kertészkedni szeretőket.

2017-10- 21 Nagy Zöld Fal

A világ nagy részén a sivatagosodási folyamatok a jellemzőek, és ez alól hazánk sem kivétel. Magyarország vízellátás szempontjából a világ egyik legsérülékenyebb országa. Felszíni vízfolyásaink 95 százaléka határainkon túlról ered. Vizet további forrásokból, a csapadékból és a felszín alatti vizekből nyerhetünk. A csapadékmennyiség azonban jelentősen csökken, különösen a Tisza-völgyében.

Milyen megoldási ötletek, kísérletek és milyen eredmények, tapasztalatok vannak az elsivatagosodás megállítására? Hogyan gondolkodnak erről a szakemberek világszerte és hogyan gondolkodunk erről Mi?

Ezekre a kérdésekre keresve a válaszokat szerveztünk előadást az érdeklődőknek, melynek témája a Nagy Zöld Fal elnevezésű gigaprojekt bemutatása volt.

Tóth Klaudia egyetemi hallgató az Emberi Erőforrások Minisztériumának ösztöndíjasaként kutatásokat végzett Afrikában a projekt kivitelezéséről, életszerűségéről.

Képes beszámolójában rámutatott arra, hogy a Nagy Zöld Fal nem csak a Száhel-övezet, hanem az egész bolygó szimbóluma. Több oldalról megközelítve érzékeltette, hogyan lehet küzdeni a környezeti változások ellen, miközben egy népességmegtartó jobb világot építhetünk, amely egyben a vidékfejlesztés mozgatórugója is.

Előadásában részletesen kifejtette, hogyan született meg az ötlet, majd milyen forrásokból (EU, UNEP, FAO stb.) valósult meg a Szenegálban őshonos akáciából az erdősítési program a Szaharában.

Az előadó érvek és ellenérvek ütköztetésével, új ötletek előhívásával tovább gondolásra ösztönözte a jelenlévőket a hallottakról, és az egyre nagyobb területeket meghódító sivatagról.


Ifjúsági közösségi programok a beszámolóban:2017-07-20 ÉN-TÉR-KÉP – Önismereti kalandtúra

Ahogy a szem nem látja a szemet, úgy önmagunkat sem látjuk mindig valósan.  Személyiségünk megismerése   az egyik legnehezebb feladatok között szerepel.  A fiatalokkal folytatott beszélgetések mindezt megerősítették.  Erre alapozva indítottuk útjára az önismereti kalandtúra programunkat.

Célunk az volt, hogy csoportban játszva láttassunk, érzékeltessünk az egyéni személyiségjegyekről, annak határairól és lehetőségeiről, bepillantást nyújtsunk saját viselkedésünk mozgatórúgóiba. Legyen ez a délelőtt útjelző önmagunkhoz- vezette fel a tréninget az előadó.

Víglási Krisztina tréner az igen vegyes korosztályt egybefogva, életkorok korlátait lebontva közös játékokkal segítette felismerni valamennyi résztvevőben saját szerepét a csoportban és környezetében.  Egymás bemutatása, közös tulajdonságok felismerése, pozitív értékek feltárása mind-mind formálta személyiségük mozgatórugóit.

A tréner irányított kérdéseivel felszínre hozta saját tudásukról, akaraterőikről, érdeklődési körükről, feszültség- és kudarctűrő képességükről kialakított képet, és rámutatott mindazokra a lehetőségekre, amelyekkel mindezt kezelni lehet és kell.

A délelőtt folyamán elhangzottak olyan térképet adtak, mellyel a jelenlévők magabiztosabban indulhatnak a mindennapi élet kihívásai felé.

2017-08-03 Ifjúsági fúvószenekar koncertje

A Népfőiskolán 2015-ben szerveződött Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar minden évben egy hetet az Intézményünkben tölt, és készül koncertsorozatuk bemutatására.  Erre az alkalomra hívtuk és vártuk mára már hagyományként a helybélieket, kiemelten a fiatalokat.

Programunk célja az volt, hogy zenei-, művészeti élményt nyújtsunk a fiataloknak kortársaik színvonalas előadásában.

Az 53 tagú zenekar hangszerein felcsendülő dallamok (Sevillai Borbély-Nyitánya, Kodály Zoltán Kállai kettőse, Liszt Ferenc Magyar Rapszódiája) mélyen megérintették a közönséget.  Az egyszerre finom és mégis erőtől duzzadó dallamok hatását visszatapsolással jelezte a közönség.

Vibrált a teremben a levegő, újabb és újabb meglepetésekkel kápráztatta el a hallgatókat az ifjú zenekar.  Egy zenekari tag által írt darab ősbemutatójára is sor került, valamint elhangzott a zenekar indulója is, amelyet szintén egy zenekari tag komponált.

A koncert hangulata, zeneisége és fiatalos heve felejthetetlen élményt nyújtott valamennyi résztvevőnek.

2017-09-20-21 Tolsztoj vetélkedő

A Népfőiskola Alapítvány együttműködve a Tolsztoj Társasággal, ötödik alkalommal rendezte meg „Az orosz klasszikusok nyomában” című vetélkedőt középiskolás diákok számára.

A Népfőiskola az első forduló tíz legeredményesebb csapatát hívta meg, hogy megmutassák egymásnak felkészültségüket, jártasságukat az orosz irodalomban.

Hagyományainkhoz hűen a vetélkedő hangulatát kulturális programokkal gazdagítottuk.

Kubik Anna Kossuth-díjas színművész Anyegin, Tatjána levelének felolvasásával olyan témát érintett meg az est folyamán, amelyre igencsak fogékonyak voltak a fiatalok.

Erre az irodalmi kirándulásra hívtuk és vártuk a helybéli fiatalokat is. Hívtuk a diákokat ismerkedni, barátságokat kötni, és új ismereteket szerezni az orosz irodalom gyöngyszemeiből.

A zsűri tagjai (dr. Regéczi Ildikó, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének docense, Bilku Marina, zenész, zenetanár, műfordító és Olajos István történem szakos tanár, a lakiteleki Eötvös Iskola igazgatója) elismerő szavakkal értékelték a gyermekek felkészültségét.

Az értékes könyvjutalmak, a legjobb teljesítményt nyújtó csapat egy hetes moszkvai útja kellő motiváló erőt nyújtott ahhoz, hogy lelkesen készüljenek a jövőbeni újabb megmérettetésre a diákok.

A két napos vetélkedő valamennyi résztvevője új élményekkel, új ismeretekkel és éledező baráti kapcsolatokkal gazdagodva tért vissza megszokott osztályközösségébe.

2017-10-21 Csillagles

Csillagles előadásunk a természettudományok iránt érdeklődő fiataloknak nyújtott találkozási lehetőséget egymással és szakemberrel egyaránt. Terveink szerint közösen vizsgáltuk volna a csillagos égboltot, miközben új ismereteket szerzünk az Uránia Csillagda nyugalmazott igazgatójától.

A felhőbe és ködbe bújt égbolt felülírta terveinket, de céljainkat nem.

Zombori Ottó az égbolt kivetítésével a vetítővászonra, lelkes előadásmódjával feledtette velünk, hogy valamennyien egy teremben ülve vizsgáltuk a csillagképeket, értelmeztük a csillagöveket, az állatöveket. Csillagösvényeken utaztunk az égbolt varázslatos világába egy lelkes csillagász vezetésével.

Életre keltek Kepler, Newton és Kopernikusz gondolatai a világ kialakulásáról, mozgásáról, mindezek fizikai törvényszerűségeiről.

Az előadáson felröppenő képletek, kutatási eredmények, elképesztő lehetőségek távlatát vetítette előre a természettudományok iránt érdeklődő fiatalok számára.


Közművelődési programjaink a beszámolóban2017-07-06 Népi kultúránk nyomában – Felcsík

Az évről évre megrendezésre kerülő néptánctáborunk záró rendezvénye helyett a „Népi kultúránk nyomában” című népszerű programsorozatunk újabb előadásáról számolunk be.

Nem mindennapi lehetőség, hogy erdélyi származású néptánc-, és népdaltanár adatközlő ízes közvetítésével ismerkedhessenek meg az Erdélyben található Felcsík falvainak gazdag örökségével az érdeklődők.

Az Olt folyó közelében, és az abba ömlő patakok mentén elhelyezkedő csíki falvak néphagyományairól, balladákba szőtt múltjáról, viseletéről és gondolatvilágáról hallgathattak színes előadást a csíki Molnár Katalintól. Az előadó gyermekkorára visszaemlékezve osztotta meg azoknak a falusi ünnepeknek, közös mulatságoknak a rendjét, hangulatát, amely életközeli élményt nyújtott az előadáson résztvevőknek is.

Molnár Kata magával ragadó előadásában érzékeltette azt a természetes közösségi folyamatot, amelynek velejárója a kis faluközösségek együtt ünneplése, amely minden alkalommal táncos mulatságokba torkolt és a templomban zárult. Egy-egy ilyen közös együttlét elegendő lelki gazdagságot nyújtott a közösségnek ahhoz, hogy a mindennapi létért folytatott kemény fizikai munka sem szegte kedvüket.

A közös ünnepléseknek köszönhetően valamennyien ismerték egymást, együtt vigadtak, és együtt siratták a földi létből távozókat. - zárta le előadását Molnár Kata

Az est folyamán elhangzottak, a megélt élmények megújult erővel ápolják és óvják magyar kultúránk értékeit.

2017- 07-21 Az Ifjúsági színjátszó-, és bűvésztábor táborzáró gála előadása

Első alkalommal szerveztünk ifjúsági színjátszó, zsonglőr és bűvésztábort a nyári szünetben.

Az egyhetes tábor zárásaként a lelkes gyermekek gála keretében adtak számot a tanultakról az érdeklődő szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek és barátoknak.  A tábor mindennapi hangulata, a szülők aktív közreműködése, együttműködése késztetett bennünket arra, hogy a programtervünkben szereplő és megvalósult képzőművészeti alkotótáborunk helyett beszámolónkban a színjátszó-, és bűvésztáborunk táborzáró gáláját mutassuk be.

A gálánk célja az volt, hogy népszerűsítsük a gyermek és szülők körében a nyári szünidő, kulturális táborozási lehetőségeit a Népfőiskolán.

A színész, bűvész és zsonglőr növendékek produkciójukat egy népmesébe ágyazva mutatták be Szabados Zoltán bábművész szakmai vezetésével.  A szomorú királylány felvidítására törekedő mutatványok éppoly sikert arattak a nézők körében, mint maga a díszlet. A díszlet, amelyet szintén közös erővel és ötleteléssel a tábor résztvevői készítettek el.

A zsonglőrködés, színjátszás, bűvészkedés kulisszatitkait megsejtető gálaműsor és a gyermekek lelkesedése magával ragadta a közönség apraját, nagyját.

2017-09-20 Népi kultúránk nyomában…Hogyan készül a must?

Népi kultúránk nyomában programsorozatunkkal most az óvodásokat szólítottuk meg. Szeretettel hívtuk és vártuk őket, hogy érzékeltessük déd-, illetve nagyszüleik hogyan élhették meg a szüret fáradságos, és mégis mindig sok-sok élményt, jókedvet életrehívó feladatait.

Megismertessük mindazon eszközöket, amelyek segítették és segítik ma is, hogy az aranysárgára érlelődött szőlőszemekből kicsordogáljon a mézédes nedű, a must.

Az előző napi eső, a reggeli párába rejtőzködő táj sem vette el a kedvüket a gyermekeknek és óvópedagógusainak attól, hogy lovaskocsikkal megérkezzenek a Népfőiskolára.

Hogyan is vehették volna el kedvüket, hiszen egész héten erre készültek. Készültek szüreti dalokkal, mondókákkal, amelyeket lelkesen énekeltek munka közben. Szépen gyűltek a szőlőfürtök a ládákban, melyeket a felnőttek segítettek elvinni a szőlőpréshez. Dolgos kis kezek jutalmául csordogált az édes nedű, és pogácsával ízlelgetve azt, nagy örömére szolgált valamennyiójuknak.

A munka végezetével még a nap sugarai is ragyogóbban ölelték át a földet, és tették még emlékezetesebbé őseink hagyományát ebben a napban is megelevenítve.

2017-10-21 India Afrikában – A múlttól a jövőig

Napjaink nemzetközi politikájában izgalmas vizsgálódási terep a feltörekvő gazdaságok és a fejlődő térségek közötti kapcsolat. Számos információt nyújt a világháló, de vajon hogyan tudósít, láttat történelmi összefüggéseket, fejlesztési lehetőségeket az Ázsia geopolitikai struktúráit kutató történelemtudományok doktora, az ELTE docense, Ramachandra Byrappa?

A déli országok kultúrája, társadalmi szerkezete iránt érdeklődőket hívtuk és vártuk szeretettel előadásunkra. Célunk az volt, hiteles forrásokból építkezve alakítsunk ki egy képet, egy tézist a feltörekvő déli országokról.

Az Indiát 17 éves korában elhagyó igen tehetséges fiatal, tanulmányait befejezve Franciaországban majd Magyarországon tanított és tanít ma is az ELTE-n.

Előadásában rávilágított azokra a több ezeréves Afrika és India közötti kapcsolatokra, amely egy egységes pénzforgalmi rendszerrel élhető teret nyújtott az ott élőknek egészen a 18.    századig.  Ezt követően elmondta, hogyan változtatták meg a gyarmatosítók (portugál, francia, brit), a két ország  gazdasági rendszerét.

Ramachandra Byrappa világosan, tényekkel alátámasztva érzékeltette az India-Afrika kapcsolati háló kiterjesztése során az indiai diaszpóra fontosságát.

Az előadás számos gondolattal, információval nyújtott útmutatót, lehetőséget a Déli-Nyitás felől érdeklődőknek.


Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése2017-10-21 Hogyan indultam el a vállalkozás rögös útjain....

A lakosság vállalkozások információhoz való jutásának elősegítése programsorozatunk keretében ismét egy sikeres családi vállalkozást tekintettünk meg.

Célunk a gyakorlati ismeretek, tapasztalatok megismertetésén túl az volt, hogy valós életképet kapjanak az érdeklődők a tanyasi turizmus mindennapjairól, fejlesztési lehetőségeiről és fenntarthatóságáról.

Bársony Anett világrekorder, a nyolc ostorral csattogtató tiszaalpári csikós leány gyermekkori álmát, vágyát folytatja családi vállalkozásában.  Megálmodta a Bársony Lovasudvart, s mára már kitartó, olykor reménytelenül küzdelmes szakaszokon is átlépve egyre több csoportot fogadnak lovas tanyájukon.

A vállalkozást édesapjával és lánytestvérével közösen működtetik.

Méltó büszkeséggel, de kellő alázattal osztotta meg élményeiket, nehézségeiket a jelenlévőkkel.  Lelkesen sétált az érdeklődőkkel farmjukon és osztotta meg, mutatta be   leleményességüknek eredményeit.

Számára nem létezik más életút, mint a lovakkal való foglalkozás, és a megszerzett tapasztalatok átadása mindazoknak, akik elhivatottságot éreznek a lovasturizmus, a magyar lovaskultúra ápolásában.

A látogatás, az építő beszélgetés valamennyi résztvevőt megerősített abban, hogy ha valaki vállalkozásra szánja a fejét, hisz abban, amit csinál, az életét teszi fel rá, akkor nem az adótörvények változásai kötik le gondolatait, hanem az, hogy mindennap valami életöröm járja át, amelytől boldog.


A könyvtár-Olvasósarok szolgáltatásunk keretében az Antológia Kiadó 2017-ben megjelent könyveiből mutattunk be2017-07-19 Mesék, versek kalandos útjain…

Rendhagyó, játékos könyvbemutatóra hívtuk és a vártuk a nyári szünidőt töltő kisiskolás korú gyermekeket és szüleiket a Népfőiskola Kölcsey házába.

Szabados Zoltán bábművész a kiállított mesekönyvekből (Tarka lepke, kis mese, Állatmesék), illetve Lezsák Sándor, Színitanoda című verseskötetéből keltett életre egy-egy izgalmas történetet bábjátékával.

A művész pillanatok alatt elvarázsolta a hallgatókat.  Feszült figyelem, majd lelkes tapsvihar jutalmazta az előadást. Alig várták a gyermekek, hogy maguk is bekapcsolódhassanak a játékba.  Volt szerep bőven, jutott mindenkinek.  Volt, aki olvasott, volt, aki játszott, s volt, aki nézte és hallgatta a produkciókat.

De egyszer csak éles kiálltás csattant fel a teremben.  A meseház bezárt! - kurjantott fel az előadó, majd csendesebben folytatta.   Szeretnéd tudni, mi történt ezután? Olvass hát tovább! – majd felmutatta a könyveket a megszeppent gyermekeknek a művész.

Szabados Zoltán bábművész játékos könyvbemutatójával   felejthetetlen élményt nyújtott a gyermeknek és szülőknek egyaránt.

2017-09-22 Könyvbemutató – A RETÖRKI legújabb négy megjelent könyve

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) legújabb négy kötetének bemutatójára hívtuk és vártuk a magyar történelem, a társadalmi folyamatok ok-okozati összefüggései iránt érdeklődőket.

Célunk az volt, hogy helyet teremtsünk olyan közös beszélgetéseknek, ahol a nemzet sorskérdései iránt elkötelezettek gondolatokat cserélhessenek a könyv szerzőivel és egymással.  A közös pontok   megtalálása, az építő érték-, és érdekütköztetések ösztönzőleg hassanak további ismeretek felkutatására, olvasására.

Bíró Zoltán, a Kutató Intézet főigazgatója, a RETÖRKI könyvek sorozatszerkesztője felhívta a figyelmet arra, hogy a megjelent kötetek, a hiteles források alapján, hogyan adják vissza a korszak hangulatiságát és gondolatiságát.

A szerzők, többek között Szekér Nóra és Marschall Adrienn beszéltek mindazon szellemi előzményekről, amely megérlelték a rendszerváltoztatás szükségszerűségét.

Az előadást feszült figyelemmel hallgató közönség új tényfeltáró ismeretekkel gazdagodva szőhetik gondolataikat tovább a társadalmi folyamatokról.


Közösségi internet hozzáférés biztosítása szolgáltatás keretében tanfolyamokat szerveztünk2017-09 – 07 Számítógépes alapképzés - FLEXYS – tárgyi eszköznyilvántartás

Számítógépes képzésünk során folytattuk a FLEXYS softvereinek megismertetését.

Célunk az volt, hogy olyan informatikai képzést nyújtsunk, amelyeknek ismerete nagy valószínűséggel segít a helybéli és a környező települések álláskeresőinek a munkavállalásban.

Egy napos mini tanfolyamunk során a   FLEXYS tárgyi eszköz nyilvántartási rendszerével ismerkedtek a résztvevők.   Olyan szoftverrel, amely az aktuális törvények és előírások betartásával és betartatásával, mégis az intézmény sajátosságaihoz alkalmazkodva képes megfelelni az eszközök és beruházások analitikus nyilvántartásával kapcsolatos feladatoknak.  Ezért egyre több nagyvállalat alkalmazza az önmagában is, és a FLEXYS Főkönyvi Könyvelés rendszerrel összekötve is használható nyilvántartó rendszert.

Bódog Gábor és Molnár Sándor előadók természetes egyszerűséggel, közérthetően mutatták be a piac tényleges igényeire alapozott számítástechnikai rendszert. Élethelyzetekből, személyes tapasztalatokból merített példákon keresztül sajátíthatták el a hallgatók a rendszer használatát.

Tanfolyamunk lehetőséget nyújtott arra, hogy a megszerzett ismeretekkel megerősítve nyújtsák be álláspályázataikat a munkát kereső hallgatók, illetve magabiztosabban végezzék feladataikat a munkában állók.

2017-10-30 Mini tanfolyam – Biztonságos táblázatkezelés

Számítógépes mini tanfolyamunkra olyan felhasználókat, számítógépes alapismeretekkel rendelkezőket hívtunk, akik ez idáig megszerzett ismereteiket szeretnék feleleveníteni, illetve kiegészíteni, kiemelten a táblázatkezelés témájában.  Ezen túlmenően szeretnénk megalapozni egy olyan kis informatika iránt érdeklődő közösséget, akik közösen megtervezett rendszerességgel összejönnek, hogy megosszák egymás között informatikai ismereteiket.

Czinege Sándor informatikus mérnöktanár a mindennapi életből vett példákon keresztül érzékeltette, hogy mennyi mindenre tudjuk felhasználni az eddig elsajátított ismereteinket.

Miközben előadásában felelevenítette a formázás, és a függvények használatának gazdag tárházát, rávilágított arra, hogy mennyire pontos és minimális hibalehetőséggel bíró adatértékekkel dolgozhatunk, végezhetünk gyors számításokat.


Egészségfejlesztési programjaink2017-07-14 Játszunk a szabadban!  - Irány a futballpálya!

A nyári szünet kezdetével a gyermekeknek rengeteg energiája és legfőképp szabadideje van.  Nem kis feladatot ad ez a dolgozó szülőknek. A szülőknek, akik szeretnék, hogy csemetéik élménygazdag nyári pihenése egybeszövődjön az egészséges életmódra neveléssel, a kikapcsolódással, a testi, lelki feltöltődéssel.

„Az irány a szabadba! Irány a futballpálya” című programunk célja az volt, hogy az 5-12 korú gyerkőcöknek közösségi élményekben bővelkedő, csapatszellemet erősítő, a szabadban történő játéklehetőségeket nyújtsunk. A zöld övezetben végzett mozgás élményével ösztönözzük őket arra, hogy minél több időt töltsenek a szabadlevegőn.

A délelőtt folyamán volt, aki csocsózott a kellemes hűst nyújtó fák oltalmában. Mások a sport délelőttöt vezető Baukó Feri bácsival futballoztak önfeledten. Végezetül számháborúban mérték össze leleményességüket, gyorsaságukat, önfegyelmüket és csapatszellemüket.

Az élénk viták, az egymás buzdításai, a játék heve, az elért eredmények, valamennyi gyermek számára örömteli pillanatokat nyújtott a szabadban töltött délelőtt folyamán.

2017-09-06 Irány a szabadba! A Népfőiskola és a RETÖRKI munkatársainak futballmérkőzése

Gyakran hallunk és olvasunk különböző hírforrásokból arról, hogy ha életvitelünk során mozgásterünk beszűkül, akkor nehezebben tudjuk kezelni a konfliktusokat, problémamegoldásunk lelassul, kerüljük a kihívásokat és idővel izmaink elernyedésével is szembesülnünk kell.

Hogyan lehet mindezt megelőzni. Mit tehetünk önmagunkért?

Az „Irány a szabadba!” programsorozatunkkal a nyári-szünidős gyermekek megszólítása után, most a munkatársakat (kortól és nemtől függetlenül) szólítottuk meg egy futballmérkőzés erejéig.

A Népfőiskola csapata, akik lakiteleki lakosok, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet munkatársaival mérte össze erejét, ügyességét. Mindkét csapat leglelkesebb futballrajongói, lendületükkel és felszabadult, sugárzó, örömteli életérzéseikkel ragadták magukkal a csapat többi tagját.

Egy-egy bravúros gólt, egy-egy sikeres védést hatalmas tapssal és lelkesítő szavakkal díjaztak a szurkoló munkatársak. Örült a játékos és örült a néző.

Gyönyörű őszi napsütésben önfeledt játék és csapatszellem tette emlékezetessé a sportos napot eredménytől függetlenül.

A futballmérkőzés nem csak kikapcsolódás volt a szürke hétköznapokból, hanem a játékosok tettek egészségük megőrzéséért is. Reményeink szerint tették mindezt oly lelkesen, hogy jövőre még több munkatárs nevez a csapatba.


Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése szolgáltatás keretében indítottuk útjára a Szülők Akadémiáját2017-10-10 Szülők Akadémiája – Autizmus

Szülők Akadémiája programsorozatunkat azzal a céllal indítottuk útjára 2016-ban, hogy legyen egy tér, egy közösség, ahol lehetőség van a gyermek fejlődése, tanulása, nevelése során felmerülő kérdésekről beszélgetni szakemberek segítségével. 2017. novemberi összejövetelünkön az autizmusról és az abból származó nehézségekből adódó szükségletekről kaptak újabb ismereteket az érdeklődő szülők és pedagógusok.

Dr. Duró Zsuzsa pszichológus, tehetségfejlesztő pedagógus rámutatott, hogy az autizmusból származó nehézségek sajátos szükségletekhez vezetnek.  Azonban képességeiket, személyiségüket figyelembe vevő, elfogadó környezetben, az autizmus ismeretén alapuló, az egyénre szabott pedagógiai és pszichológiai módszerekkel jelentős fejlődés és az életminőség kifejezett javulása érhető el a gyermekeknél.

Az előadást követően egyéni élethelyzetek és életsorsok megbeszélésére is sor került, amelyek mind-mind útmutatói lehetnek a mindennapok kihívásaiban.

Az azonos keresztet viselő kis közösség egymás és a szakember előtt is megnyílva, feloldódva osztották meg mindazon életfeladataikat, amelyeknek átbeszélése megújult erőforrássá vált a holnapok kihívásaihoz.


Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatásunkkal

2017-ben is a nyugdíjasoknak nyújtottunk tájékoztató és támogató segítséget2017-08-15 Elektronikus ügyintézés a mindennapokban – Erzsébet Program-Csatlakoztatás

Az elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás és annak használatával kapcsolatos programsorozatunk keretében tovább folytattuk az Erzsébet Program nyújtotta üdülési lehetőségekkel kapcsolatos elektronikus ügyintézés népszerűsítését.

Ennek keretében szerveztünk a megkeresésekre alapozva, előre egyeztetett időpontokban tájékoztató előadásokat olyan kis csoportoknak, akik együtt szeretnének üdülni egy adott időpontban. Megmutattuk a gyakorlatban, hogyan kell csatlakozniuk egymáshoz a webfelületen, hogy szállásfoglalás esetén együttesen kezelje őket a szállásadó.

Nagy öröm számunkra, hogy egyre egyértelműbben fogalmazták meg kérdéseiket, egyre gyakrabban törekszenek arra, hogy a látottakat és hallottakat alkalmazva, maguk tegyék meg a szükséges lépéseket.  A sikeres elektronikus ügyintézési lépések pedig újabb lendületet adnak további lépések megtételéhez.

A mindenkori segítségünket felajánlva mi is érdeklődve várjuk az újabb tanulási folyamatokról a lelkes élménybeszámolókat.


Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – munkaerő piaci információs pont kialakítása szolgáltatás keretében tájékoztató előadásokat szerveztünk2017-07-01 Segíthetünk? -  tanácsadás fogyatékkal élő munkavállalóknak

Intézményünk mára már hagyományként minden év nyarán megrendezi az „Együtt Egymásért” akadálymentes napot. Egy napot, amely csak Róluk szól. Egy nap, ahol a helyi és a környező településekről érkező fogyatékossággal élők segítséget kapnak személyes problémáikra.

A számos kulturális program mellett a nap folyamán lehetőséget nyújtottunk arra is, hogy aki a munka világában érzi akadályozottnak vagy kirekesztettnek magát, jogorvoslást kapjon vélt, vagy valós sérelmére.

Dr. Fekete Gyula jogász mindenkivel, aki segítségért fordult hozzá, egyénre szabottan nyújtott tájékoztatást a fogyatékkal élők munkavállalási lehetőségeiről.  Közérthetően beszélt azokról a jogszabályi keretekről, amelyek biztosítják a fogyatékossággal élő munkavállalót is arról, hogy kirekesztve a diszkriminációt, egyenlő bánásmódban részesüljön a munka világában. Statisztikai adatokkal alátámasztva erősítette a segítséget kérőkben azt a tudatot, hogy minden embernek joga van a munkához és az elvégzett munkáért járó tisztességes fizetéshez.

Dr. Fekete Gyula jogász tájékoztató beszélgetésével, odafigyelésével oldotta azokat a társadalmi akadályokat a hozzá fordulókban, amelyek megtorpanásra kényszerítették a fogyatékkal élő munkavállalót, vagy annak hozzátartozóját, családját.

2017-10-25 Új munkalehetőségek a lakiteleki Népfőiskolán 2020-ig

A Népfőiskola 2012-től, mint Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, többek között a munkavilágával kapcsolatosan is sokszínű programokkal, (képzések, tréningek, előadások, gyárlátogatás) segítette és segíti a jövőben is a helybéli és a környező kistelepülések lakosait, hogy megtalálják a helyüket a munka világában is.

„Új munkalehetőségek a Népfőiskolán 2020-ig” című tájékoztató előadásunkra azokat az érdeklődőket hívtuk és vártuk (pályaválasztók, tanulók, aktív álláskeresők), akik lakóhelyükön, vagy ahhoz közel szeretnének munkát vállalni.

Lezsák Sándorné a Népfőiskola igazgató asszonya természetes közvetlenségével, prezentációval egybekötött előadásával új utakkal, munkalehetőségekkel és reményteli jövőképpel erősítette és bátorította a munkalehetőségek felől érdeklődőket.  Mindezeken túlmenően az est lehetőséget nyújtott az azonos élethelyzetekben lévő emberek együttlétére, beszélgetésekre, tapasztalatcserékre, amely új erőforrásokat mozgósítottak valamennyiójukban.

A személyes találkozó a munkáltatóval, az előadáson elhangzó új ismeretek, munkalehetőségek, információk új lendületet és hitet adtak a jelenlévőkben abban, hogy van, és lesz lehetőségük helyben, közel a családi otthonhoz munkát vállalni.  Munkát vállalni egy megújuló, vidékformáló, hosszútávú jövőképpel rendelkező Népfőiskolán.


Ezeken a programokon kívül bárki számára nyitva tartási időben lehetőséget biztosítottunk a térítésmentes számítógép és internethasználatra, illetve segítséget nyújtottunk a különböző információk keresésében. Ápoltuk  a kialakult  kapcsolatokat, és újakat építettünk, illetve erősítettünk meg.

Helyszínt biztosítottunk a lakiteleki civil szervezeteknek, hogy nagyobb teret igénylő programjaikat kényelmesen megvalósíthassák.2017-02-04 IFI Műhely

 

A 2013 –ban szerveződött IFI műhely tagja közül ismét összejöttünk egy délutáni beszélgetésre. Többen tanulmányaik, fellépéseik, vagy éppen jelenlegi feladataik miatt nem tudtak eljönni, de egymástól összeszedegetve róluk a sok-sok kis részinformációkat megelevenedett a régi közösségi élmény. Örültünk egymásnak és érdeklődve hallgattuk a híreket.

Mi is történt velünk az elmúlt időszakban; ki, milyen feladatot, élethelyzetet hogyan élt meg, hogyan tudott, vagy éppen szeretne megoldani. Hogyan érzi magát környezetében.

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy közösségünk egyik tagját Bánföldi Szilárdot, még ha az internet segítségével is, egy kisfilm kivetítésével is láthattuk és hallhattuk. Közöttünk éreztük és együtt örültünk sikeres pályafutásának. 

 

Végezetül tettünk egy körsétát a megújult Népfőiskolán. Bejárva az új épületeket, megélve annak varázsát új terveket szőttünk közösségünkről, környezetünkről.

 

A késő délutánba hajló beszélgetés, séta zárásaként megfogalmazódott bennünk, hogy egy igazán jó közösség legfőbb erénye, erőssége, hogy összehoz, elgondolkodtat, táplálja a lelket, szellemet és új utakat, alternatívákat kínál fel