2021. szeptember 21. kedd Máté, Mirella napja van. Holnap Móric napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


1869-1980
Katolikus Főegyházmegye püspöke
"Fehér lován bevonult már a székely nép legendáiba"
MÉLTÓ ÉS IGAZSÁGOS

Ungor Csaba alkotásaA szobor talapzatán olvasható szöveg:

Márton Áron székely családban, az erdélyi Csíkszentdomokoson született 1896. augusztus 28-án.
Szülőfalujában majd Csíksomlyón tanult, Gyulafehérváron érettségizett. Az első világháborúban katona volt. 1920-ban belépett a gyulafehérvári papneveldébe, 1924. július 6-án pappá szentelték. Papi működésének állomásai: Ditró, Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, Nagyszeben. Püspöki levéltáros, majd Kolozsváron az egyetemi ifjúság hitszónoka. Szentbeszédeire özönlött a nép. "Erdélynek új apostola támadt" -írták róla. 1931-ben Rómában fogadta a pápa, áldását adta munkájára.
1939. február 12-én szentelték püspökké. A háború alatt szilárdan védelmezte az emberi méltóság és a magyarság érdekeit. 1945 után szembeszállt a hitet és egyházat romboló, magyarok millióit üldöző kommunista diktatúrával. Hívei féltették életét, ezért 1949 pünkösdjén, a csíksomlyói búcsú előtt fehér lóra ültették, a csángómagyarok pedig tíz soros védőgyűrűvel oltalmazták.
A vatikáni újság ekkor írta: "Áron püspök fehér lován bevonult már a székely nép legendáiba."
1949. június 20-án tőrbecsalták, letartóztatták. 1951. augusztus 7-én a román bíróság koholt vádak alapján 25 évre ítélte. A börtönévek után 1967-ig házi őrizetben volt. Szabadulását követően újraszervezte egyházát, minden bérmaútja diadalmenet volt.
1980. szeptember 29-én halt meg Gyulafehérváron.

Az avatóünnepség meghívója