2021. szeptember 21. kedd Máté, Mirella napja van. Holnap Móric napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


1869-1946
A magyar unitárius egyház egyesítő püspöke
EGY AZ ISTEN

Szabó-Imrefia Béla alkotásaA szobor talapzatán olvasható szöveg:

Józan Miklós az erdélyi Tordatúron született 1869. december 6-án. A kolozsvári unitárius gimnázium után elvégezte az unitárius teológiai akadémiát. 1892-95 között Oxfordban tanult, majd három évig lelkész volt Torockón.
Kolozsvár unitárius püspöke azzal a feladattal küldte Budapestre, hogy szervezze és erősítse meg az erdélyen kívüli unitárius gyülekezeteket.
1902-ben első esperese a duna – tisza-menti egyházkörnek.
A tragikus trianoni döntés után az elszakadt magyarországi unitárius püspöki helynökség vezetője templomot épít, tanít, közösségeket alapít és szervez. Sokoldalú munkásságával, közéleti súlyával növelte az unitárius egyház történelmi tekintélyét.
Miután 1940. szeptemberében Erdély egy része visszakerült Magyarországhoz, a két unitárius egyházrész egyesült, és 1941-ben Kolozsváron Józan Miklóst püspökké választották.
1946 január 7-én halt meg Kolozsváron.

Az avatóünnepség meghívója