2021. május 18. kedd Erik, Alexandra, Szandra napja van. Holnap Ivó, Milán napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


A Népfőiskola Alapítvány Kölcsey háza 2012. október 30-tól Integrált Közösségi Szolgáltató Térként is működik. Az idei első negyedévben megvalósult programokat bemutató, képes összeállításunkat a tovább gombra kattintva olvashatják el.

A Népfőiskola januárban zárva tartott az elmúlt évekhez hasonlóan. A IKSZT Címbirtokosi Okiratban vállalt tíz szolgáltatáscsoport első negyedévi 16 programját így két hónap alatt valósítottuk meg.Kösöntyű Néptánccsoportnak a közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése megnevezésű szolgáltatás részeként egy viseletekről szóló előadást szerveztünk a Népfőiskola Tánctermében.

A magyar nemzet számára az anyanyelv ismerete mellett fontos a magyar kultúra, néphagyomány ismerete is. Ennek szellemében hirdettük meg a Dél-Alföld, Szilágyság és Székelyföld viseleteinek ismertetését.

A Dél-Alföld etnikai térképe igen tarka. A török hódoltság után jelentős román, délszláv, szlovák és német népesség települt e magyar lakta vidékre, s cigányság is nagy számban él itt. Ez mind a tánckincsben, mind viseletben érezteti hatását. Az előadás során Szeged-környéki, apátfalvi viselet került bemutatásra.


(Nagyításhoz kattintson a képekre!)

Szilágyság földrajzilag és történelmileg az Alföld és Erdély közt fekvő terület. Így egymás mellett találni az Erdélyre jellemző régies és az Alföld felől terjedő újabb elemeket. Bemutatásra került Szér viselete.

A Székelyföld Erdély legjelentősebb magyar lakta vidéke. A Hargita megyében található kis zsákfalu, Kecset viseletét mutattuk be, melyet a kecseti asszonyok szőttek, varrtak és hímeztek a lakiteleki Kösöntyű néptánccsoportnak.A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetése szolgáltatás keretén belül három előadáson vehettek részt az érdeklődők.


A tanya

A Tanya az alföldi városok és falvak határában szétszórtan álló, rendszerint egy lakóépületet és néhány hozzá tartozó gazdasági épületet magába foglaló, paraszti használatú állandóan lakott magános telep…

2013. február 21-én, csütörtökön délután a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által szervezett tanyagondnoki képzés keretén belül Dr. Duró Annamária tanyakutató, főiskolai docens tartott előadást. A 4 órás előadás különböző témaköreit kérdésfelvetésekkel vezette át az előadó. Az így kialakult beszélgetésekbe a képzés résztvevőin kívül a környező településekről érkezett érdeklődő hallgatóság is bekapcsolódhatott.

Az előadás témakörei voltak: a tanya és működése, a tanyavilág történeti kialakulása, a tanyai életforma régen és ma: a település, a gazdálkodás és a társadalom alapján, a tanyavilág lehetséges jövője.


Helyi érték, Hungarikumok

Február 24-én délelőtt négy előadó beszélt a Hungarikum mozgalomról. Először Gyaraky Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője szemléltette magát a Hungarikum törvényt, és bemutatta a Hungarikum Bizottságot. Az előadásban szó volt a nemzeti értéktár megalkotásáról. A nemzeti értékekhez tartoznak a szellemi, anyagi, természeti, közösségi értékek, termékek. Létre kívánják hozni a települési, majd a megyei értéktárakat és ezzel párhuzamosan a külhoni értéktárakat is.

Gyaraky Zoltánt követte Horváth Zsolt országgyűlési képviselő előadása arról, hogyan is képeződik le ez az egész egy konkrét megyére. Veszprém megyében a hungarikumok összegyűjtése már előrehaladott állapotban van, melyben a képviselő úrnak is jelentős szerepet volt.

A harmadik részt Polyák Albert vezette a Bács-Kiskun megyei Közművelődési Intézetből. „Helyi értékek, értékőrző emberek” címmel a Bács-Kiskun megyei hungarikumokról mutatott képeket, mint pl. a halasi csipke vagy az Alföld. Helyi értékekről, értékőrző szakmákról, mint pl. a demizson vagy a szakajtó készítés.

Befejezésül Imre Károly foglalta össze a hallottakat. Elmondta, hogy a Hungarikum mozgalmat, melyben a civileknek jelentős szerep jut, nemcsak azzal a céllal hívták életre, hogy összegyűjtsék helyi értékeinket, a potenciális hungarikumokat, hanem ezzel az országimázs is fejlődésnek indulhat.


A szélsőséges klíma, a globális felmelegedés hatása a szőlőtermesztésre

Dr. Hajdu Edit, az FVM Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomásának osztályvezetője tartott előadást a Népfőiskolán március 19-én.

Napjaink egyik legnagyobb problémájáról, a klímaváltozásról illetve annak szélsőséges hatásairól, melyek rongálják mind az emberi szervezetet, mind pedig az állatokat, az élővilágot, a biocönózist, ezen belül pedig a szőlőtőkéket.

Bevezetésként szó volt Magyarország borairól, melyeket a hagyományok, talajtípusok és a klíma alapján lehet 27 egészen jellegzetes íz- és aromavilágú borvidékhez kötni.

Milyen módon hatnak az időjárási szélsőségek: a fagyhatás, a hőhatás, az aszálykár, vagy a csapadék túlzott mennyisége a bor minőségére. Az előadó ezeket a témákat járta körbe képekkel illusztrált előadásában. Kihangsúlyozta, hogy a jelenleg tapasztalható természeti jelenségeket tudomásul kell vennünk és azok ellen amennyire csak lehetséges küzdenünk kell.

Környezetünk és önmagunk védelme érdekében mindent meg kell tennünk azért, hogy elejét vegyük az extrém hőmérsékleti és csapadék viszonyoknak.A közművelődési programok szervezése szolgáltatás sokszínű lehetőségeket nyújtott azoknak, akik részt vettek ezeken a rendezvényeken.


Táncház volt február 23-án

„A néphagyomány nem töltötte be rendeltetését azzal, hogy a nép zenei életét ellátta. Köze van még az élethez, a mindnyájunk napi életéhez.” (Kodály Zoltán)

Ezért is tartjuk fontosnak népzenei és néptánc hagyományaink bemutatását. Mai táncházunkban a Kösöntyű néptánccsoport és a Rozsdamaró zenekar közreműködésével Mezőkölpény néprajzával, táncával és viseletével ismerkedtünk meg. E kis falu Maros megyében, Marosvásárhelytől 14 km-re egy völgykatlanban fekszik. Lakosságának több mint fele ma is magyar. Viseletében és táncában érződik a Maros- és Nógrád-mente, valamint Mezőség hatása.


Kisnyelvészek és kismatematikusok levelező versenyének döntője

Az Apáczai Kiadó támogatásával rendeztük meg március 7-én a kisiskolák kisnyelvészeinek és kismatematikusainak négyfordulós levelező versenyének döntőjét. Harminc hazai és határon túli település iskoláiból érkezett kilencvenegy harmadikos és negyedikes kisdiák, felkészítő tanáraikkal a lakiteleki Népfőiskolára.

A tizenegyedik alkalommal meghirdetett vetélkedőt ezúttal is a házigazda lakiteleki Népfőiskola és a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete közösen szervezte.


Kiállítás Ferenc atya gyűjteményéből

A Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye rekollekciót tartott a Népfőiskolán március 13-án, szerdán. Előtte Bagi Ferenc helyi plébános festmény és grafika gyűjteményéből nyílt kiállítás a Kölcsey ház galériájában. A kiállítást Lezsák Sándor nyitotta meg.

A megnyitóban elmondta, milyen nehezen győzte meg Ferenc atyát, hogy a gyűjteményéből, ami az elmúlt húsz évben gyűlt össze, mutasson meg egy kis részt. A népfőiskola minden évben szervez tábort és kiállítást a Kárpát-medencében élő művészek részére. Az ő lelki gondozójuk Bagi Ferenc, akit ezért képekkel ajándékoznak meg az alkotók. A kiállítás részben ezekből válogatás. Ferenc atya maga is fest. A kiállításon látható, ahogyan hordódongákon megörökítette Boldog Gizellát, Szent Istvánt és Szent Imrét.Három ifjúsági közösségi program valósult meg nagy sikerrel.


Ifjúsági Találkozó március 2-án, szombaton délután

A rendezvény, melyen a környező települések: Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaalpár és Szentkirály fiataljai vettek részt, Kis Márta népfőiskolai dolgozó szervezésében valósulhatott meg. A gondolatokat beindító esemény célja az volt, hogy a települések fiataljai megismerjék környezetük településeinek ifjúsági közösségi életét.

A Találkozó tapasztalatainak összefoglalása:

  • a fiatalok igénylik a közös együttlétet
  • igényük van arra, hogy maguk fogalmazzák meg céljaikat
  • szükségük van arra, hogy magukénak érezzék a közösséget
  • szükségük van arra, hogy fontosnak érezzék magukat közösségük életében
  • szükségük van arra, hogy azonosulni tudjanak a célokkal
  • újabb találkozó szervezésének igénye.

Ebben tud segíteni a Népfőiskola, mint integrált közösségi tér.


Húsvétváró kézműves foglalkozás március 9-én szombaton délután

Húsvéti készülődés jegyében zajlott a kézműves foglalkozás. Az ünnepváró alkotó délutánra szüleikkel érkező gyermekek szakavatott kézműves, Lendvai Edit vezetésével és segítségével krumpli nyomda technikával készítettek húsvéti képeslapokat.

A bemutatott technika és minták után a gyermekek fantáziája szárnyakat kapott és önfeledten festették újacskáikkal éppúgy, mint ecsettel a krumpliba vájt virágokat, tojásokat és nyuszikat. Egymást is motiválva készültek a legkülönbözőbb szín- és forma összeállítású képeslapok. A családias hangulatú kézműves foglalkozás új élményekkel és ismeretségekkel zárult.


Gombák világa – előadás március 22-én, pénteken délután

A tervek szerint a lakiteleki Tőserdőben séta lett volna a program.

Mivel előző éjszaka végig esett az eső, az ártéri sétautak annyira sárosak ilyenkor, hogy a túra helyett a helyi általános iskola egyik tantermében Lendvai Edit, túravezető, gomba-szakellenőr előadást tartott a gombákról, élőhelyükről, gombaszedési szabályokról és tanácsokról az összegyűlt felső tagozatos iskolásoknak. A gombakeresős túrát áttettük áprilisra. A könyvsarok szolgáltatást előadásokkal népszerűsítjük.


Magyar élet idegen földön – előadás az Emigrációs gyűjteményben

Az előadást Kis Márta, a gyűjtemény könyvtárosa tartotta. A segítségül hívott és bemutatott könyvek rávilágítottak a magyar közösségek, családok és egyéni élethelyzetek történéseire a történelem távlatából. Megelevenedtek a magyar irodalom írói és költői.

Azok az írók és költők (Illyés Gyula, Ady Endre Petőfi Sándor, Tollas Tibor, Mikszáth Kálmán, Juhász László, Sisa István), akiknek művei egy-egy ország nyelvére lefordítva (angol, kínai, francia, svéd, német, arab) elősegítették a magyar kultúra, a magyar nép történelmének ismertségét és elismertségét. Ausztria, Németország, majd az európai határokat átlépve a beszélgetés tárgyköre átívelt a tengerentúli magyar közösségek, egyesületek, egyházak, iskolák, cserkész és világszervezetek köré is.Közösségi internet hozzáférés biztosítása szolgáltatás keretében kezdő számítógépes tanfolyamot szerveztünk.

Nagy érdeklődés előzte meg a kezdő és haladó szinten meghirdetett 15 órás számítógépes tanfolyamunkat. A felvételt nyert tíz hallgató informatikai ismeretei alapján a kezdő csoport tematikája szerint haladt a számítógépes alapismeretek elsajátításában. A képzés 5 szombat délelőtt, 9-12 óráig tartott Anka Gyula lakiteleki informatika tanár irányításával.

A résztvevők megismerkedtek a számítógép tulajdonságaival, a billentyűzettel, a programok elindításával és értelmezésével. Miután kellő jártasságot szereztek a mappák létrehozásában, a dokumentumok elmentésében, a szövegszerkesztés műveleteit is gyakorolták.

A megalapozott tudáshoz és magabiztos számítógép használathoz azonban további gyakorlás szükséges, melyhez intézményünk IKSZT termében lehetőséget biztosítunk.

Igényként merült fel, olyan egy napos intenzív informatikai előadás, mely lehetőséget nyújt a megszerzett ismeretek elmélyítésére és bővítésére.Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése elnevezésű szolgáltatásunk programja a lakiteleki művelődési házban került megrendezésre: Fórum a földhasználati nyilvántartás változásairól és a földregisztrációról címmel.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala együttműködve a lakiteleki Népfőiskola Alapítvánnyal tájékoztató előadást tartott a földhasználati nyilvántartás változásairól és a földtulajdon bejelentési kötelezettségekről a lakiteleki művelődési házban.

Dr. Horváth Áron hivatalvezető tájékoztatta a helybéli és a környező településekről érkezőket a 2013. február 27-vel megváltozott földhasználati bejelentésre vonatkozó szabályokról. Példákkal szemléltetve tette egyértelművé a paragrafusokban szereplő fogalmakat, többek között a zártkertek fogalmát is. Felhívta a figyelmet arra, hogy bejelentési kötelezettség minden esetben a földhasználót terheli. Javasolta, hogy a törvény változásait követő formanyomtatványok kitöltésekor, ha bármilyen kérdése merül föl a bejelentőnek, keresse meg személyesen, vagy telefonon a földhivatal munkatársait, akik készségesen segítenek a pontos adatszolgáltatásban.

Tóbiás Ferenc osztályvezető az eljárások végrehajtási rendeleteiről tájékoztatta a résztvevőket. A formanyomtatványok a földhivatal honlapjáról letölthetők, melynek kiválasztásában is segítenek a földhivatal munkatársai. A cél az, hogy a pontos adatok a megfelelő nyomtatványokon kerüljenek feldolgozásra a földhivatal adatbázisába.

Az előadás végén a résztvevők egyéni földtulajdonviszonyaik lehetséges rendezésére kaptak gyakorlati tanácsokat az előadóktól.Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása -  Ismerkedés az Ügyfélkapu használattal - Az Ügyfélkapun beléphet ez elektronikus ügyintézés világába!

2013. február 23-án és március 2-án szombaton délelőtt az Ügyfélkapuról, annak használatáról hallgattak előadást a lakiteleki érdeklődők. Szeidl József a Tiszakécskei Járási Hivatal hivatalvezetője előadásának bevezetőjében bemutatta a Kormányhivatalok felépítését és működését, a járási hivatalok feladatait és hatáskörét. A vetített ábrákkal illusztrált előadás bemutatta, hogy az Ügyfélkapu használatával hivatali ügyeit könnyebben, gyorsabban és kevesebb utánajárással intézheti el bárhonnan, bármikor, bárki.

Az Ügyfélkapu éjjel-nappal nyitva áll, használatához nem kell más, mint egy számítógép internetkapcsolattal és egy Ügyfélkapu-regisztráció.Egészségfejlesztési programok megvalósítása szolgáltatáshoz előadást szerveztünk az egészséges életmód jegyében.


Csökkentsük a szénhidrátot!

Lendvai Edit, az IKSZT programvezetője és Sütő Ádám a Népfőiskola étteremvezetője tartott előadást az egészséges életmód jegyében.

Lendvai Edit kutatási eredményekkel alátámasztva hívta fel a figyelmet arra, hogy korunk nyomasztó betegségei elsősorban a finomított szénhidrátok túlzott fogyasztásával függnek össze. A tápanyagok két csoportjának (makro és mikro) szemléltetése, a szénhidrátok szervezetre gyakorolt hatásának ismertetése után, kitért az egészséges étrend összetevőire és a mozgás, a sportolás fontosságára.

Sütő Ádám ismertette a közétkeztetésért felelős szakemberek munkáját, majd elmondta: a betegség mindig a szervezet ellenreakciója valamivel szemben - ezekben az esetekben a szakember által összeállított, egyénre szabott étrend, a tudatos táplálék bevitel különösen fontos a szervezet számára.Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - munkaerőpiaci információs pont kialakítása szolgáltatáshoz fórumot szerveztünk szezonális munkát keresőknek.

A Népfőiskola Alapítvány együttműködve a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével, tájékoztató fórumot tartott munkát keresőknek a szezonális munkavállalás lehetőségeiről és annak aktuális jogszabályi hátteréről.

Héda Tiborné, a kirendeltség munkatársa, előadásában kifejtette, hogy egyszerűsített munkaviszony a mezőgazdasági, a turisztikai idény-, és alkalmi munkákra létesíthető. A fogalmak értelmezése után kitért arra is, hogy az idény-, és alkalmi munkát vállaló nem minősül társadalombiztosítási járulékot fizető, biztosítottnak. Ezért a jelenleg meghatározott társadalombiztosítási összeget, hatezer-hatszáz Ft-ot magának kell befizetni, ha szeretne társadalombiztosítási ellátásra jogosult lenni. Kiemelte, hogy az alkalmi-, és idénymunka vállalása nincs hatással az álláskeresési járadék folyósítására. Az ellátást ezen idő alatt sem szüneteltetik.

Javasolta, hogy saját érdekében alkalmi -, és idénymunka vállalása esetén a munkavállaló kérjen a munkaadótól egyszerűsített munkaszerződést, mert a későbbiekben a munkaügyi központnál ezzel tudja igazolni a munkával töltött napjainak számát, mely a későbbiekben befolyásolhatja járandóságait.

Ezt követően a résztvevők személyes kérdéseikre kaptak választ az előadótól.

A fórum megerősítette a résztvevőket abban, hogy az információk ismerete segíti saját érdekeiknek képviseletét, valamint a munkavállalás lehetőségeit.

Ezeken a programokon kívül lehetőség volt bárki számára a térítésmentes számítógép és internethasználat, illetve segítség a különböző információk keresésében.

Helyszínt biztosítottunk lakiteleki civil szervezeteknek, hogy nagyobb teret igénylő programjaikat kényelmesen megvalósíthassák.