2021. május 18. kedd Erik, Alexandra, Szandra napja van. Holnap Ivó, Milán napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


A Népfőiskola Alapítvány Kölcsey háza 2012. október 30-tól Integrált Közösségi Szolgáltató Térként is működik. A megvalósult programokról az alábbiakban olvashatják képes összeállításunkat.

A Népfőiskola Alapítvány Kölcsey háza 2012. október 30-tól Integrált Közösségi Szolgáltató Térként is működik. A megvalósult programokról az alábbiakban olvashatják képes összeállításunkat.

Kösöntyű Néptánccsoport a közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése megnevezésű szolgáltatás részeként heti két alkalommal próbál a Népfőiskola Tánctermében és néha máshol is, hogy népszerűsítsék a néptáncot.

  

(Nagyításhoz kattintson a képekre!)

A Kösöntyű Néptánccsoport 1993 februárjában alakult, alapító tagjai Lakiteleken élő fiatal óvónők, tanítók, vállalkozók, egészségügyben, kereskedelemben dolgozók, akik igényelték egy hagyományokat ápoló, személyiséget és közösséget fejlesztő csoport létrehozását. A szakmai vezető munkáját dicséri, hogy a csoport elsajátította a Kárpát-medencei magyarság legfőbb tájegységeinek táncait, létszáma folyamatosan bővül helyi fiatal párokkal. 16 éve nyaranta egyhetes tábort szerveznek, ahová igyekeznek idős, adatközlő vendégeket hívni. Kirándulásainkat olyan helyekre tervezik, ahol gyűjtőmunkát is tudnak végezni. A 2012-es tanévben felcsíki (Csíkkarcfalva, Csíkjenőfalva) táncokat tanulnak.

 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetése szolgáltatás keretén belül két előadáson vehettek részt az érdeklődők.

A készülő új földtörvényről, „Anyaföld, termőföld, megélhetés” címmel tartott előadást Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2012. november 10-én. A jövőben csak földműves vásárolhat földet – ezt nevezte a készülő földtörvény legfontosabb elemének a szakminiszter. Az előadás után lehetőség volt kérdéseket feltenni, sokakat a zsebszerződések kiszűrésének lehetősége érdekelt, amivel kapcsolatban Fazekas Sándor elmondta, hogy a jövőben a földvásárlás minden esetben engedélyköteles lesz, és az államot elővásárlási jog illeti majd meg. Az előadás helyi honlapokon és újságban is meg lett hirdetve és ingyenes volt.

 

November 6-án Anyaföld, termőföld, megélhetés címmel Jakab István a MAGOSZ elnökének előadását Lezsák Sándor, az Országgyűlés elnöke vezette fel. A Népfőiskola Kölcsey termében több mint százan voltak kíváncsiak arra, hogyan lehet, hogyan érdemes gazdálkodni ma Magyarországon. Az előadás végén néhány kérdés megválaszolására is maradt idő.

 

A közművelődési programok szervezése szolgáltatás sokszínű lehetőségeket nyújtott azoknak, akik részt vettek ezen előadásokon, foglalkozásokon.


2012. november 10-én Táncház volt:

a lakiteleki Kösöntyű néptánccsoport 1993 februárjában alakult, és az alapító tagok mellett ma már az utánpótlásként nevelődő fiatalok is a csoport tagjai. A Kárpát-medencei hagyományokat ápoló, a személyiséget és közösséget fejlesztő csoport a rendszeres próbákon, szerepléseken, nyári táborok szervezésén túl fontos feladatának tartja a táncház mozgalom erősítését. Rendszeresen vezetnek táncházakat a Népfőiskola programjain is.

Most Hegedűs Gergő és zenekara kíséretében a nyugati nyelvterület leggazdagabb tánchagyományát őrző sárközi-Duna menti dialektusból válogatva tanítottak ugrós és páros táncokat, majd a bukovinai székelyek néprajzát, tánckultúráját bemutatva hívták fel a figyelmet arra, hogy e tánckincs minden darabját régi székely örökségként tartják számon.


Beszámoló kollégiumi hétvégéről

A Népfőiskola a közösségteremtés, felnőttképzés módszereiben eredményesen ötvözi a nemzetközi (dán, finn, svéd, német), valamint a két világháború közötti hazai népfőiskolai tapasztalatokat, támogatja a kis közösségek önszerveződési formáit. Ennek egyik formája a két éves „Kollégiumi képzés”, melynek során negyedévente egy alkalommal 3 napos hétvégi foglalkozás keretén belül az érdeklődők számára alkalmas helyzeteket kívántak teremteni az életben való eligazodásra, az összefüggések felismerésére és egy kiegyensúlyozott, egészséges önértékelésre. Ezen a hétvégén 3 kollégium (Ravasz László - Ordass Lajos Közéleti, Wesselényi Miklós Népfőiskolai, Varga Domokos Nagycsaládos) programja zajlott saját témakörüknek megfelelő előadásokkal, készségfejlesztő tréninggel és közösségépítő programokkal. Szombaton délután a plenáris előadásokon közösen vettek részt.

 


Karácsonyi készülődés - kézműves foglalkozás

Novemberben, adventhez közeledve gondolatainkat egyre többször átszövi a karácsonyi készülődés varázsa. Egyre gyakrabban jutnak eszünkbe szeretteink, barátaink, vajon milyen ajándékkal is kedveskedhetnénk nekik?  Ehhez adott egy kis segítséget a Népfőiskolán megtartott kézműves foglalkozás: miközben édesapák, édesanyák és diákok fűzték a kis gyöngycsillagokat, készítették krumpli-nyomdával a karácsonyi képeslapokat, a lélek ünneplőbe öltözött, megnyílt és mesélt. A kezdetkor még idegennek tűnő emberek meséltek, egymásnak, egymásról. A halkan szóló karácsonyi dalok, a résztvevők önfeledt alkotása, zsongása családias légkör hangulatát hívta életre a Kölcsey ház előadótermében.

 


Táncház 2012. november 24-én

Elődeink számára a népművészet a mindennapi élet szerves része volt, de napjainkban a hagyományos műveltség átmentése, a kulturális örökség ápolása az óvodák, iskolák egyik feladata; a civil szférában sokat tesz ezért az UNESCO díjas és ma már hungaricumként is ismert táncház mozgalom. A Népfőiskola mai táncházának vezetője Gulyás László, vándormuzsikus volt, akit ez év őszén Bács-Kiskun megye Közművelődése Díjjal tüntettek ki.

A résztvevők az általa mondott bukovinai székely népmesék után gyimesi csángó furulyaszót hallgattak, népdalokat énekeltek és betekintettek a moldvai csángók életébe: viseletüket, szokásaikat, archaikus imádságos énekeiket ismerték meg. És természetesen együtt táncolták lánc-és páros táncaikat, melyet a hagyományokhoz hű furulyaszóval Gulyás László kísért.

 


Újabb kollégiumi hétvége – felnőttképzési program

A Balázs Ferenc Népfőiskolai, a Szent-Györgyi Albert és az Apor Vilmos Közéleti Kollégiumok utolsó, záró hétvégéje kicsit kötetlenebb, de annál meghittebb volt, mert a búcsúzás és a karácsony közeledte mindenkit közelebb húz egymáshoz. A program gerincét a kis csoportokban eltöltött közösségerősítő és megtartó foglalkozások jelentették, de a nagyobb közönség előtt elhangzó plenáris előadásokon a résztvevők betekintést kaptak a Kossuth teret megújító Steindl Imre terv részleteibe, illetve meghallgathatták Varga Mihály tárca nélküli miniszter előadását az IMF tárgyalások jelenlegi állásáról. Vasárnap a Kölcsey Házban Lezsák Sándor búcsúzó szavai után mindhárom kollégium megkoszorúzta névadójának mellszobrát.  A két esztendős képzést a korábbi hagyományokhoz hasonlóan egy-egy kopjafa ünnepélyes keretek közötti felállításával zárták, melybe a kollégiumok hallgatói belevésték neveiket. A felállított kopjafák, mintegy örök emléket állítanak a Népfőiskolán.

 


Novemberben és decemberben is egy-egy ifjúsági közösségi program valósult meg nagy sikerrel.

 Novemberben a  két napos diákrendezvény: a Ki Mit Tud?

A Népfőiskola Alapítvány és a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Egyesülete arra törekszik, hogy a tagiskolákban és testvériskolákban tanuló gyerekek határon innen és túl, különböző területeken megmutathassák tehetségüket. A KI MIT TUD? verseny nagy hagyományokkal és érdeklődés mellett megrendezett két napos gála műsor, amely a műfajok váltakozása miatt színes, változatos színfoltot jelent. Ebben az évben 120 tanuló vett részt a versenyen, s a műfajok (vers, mese, próza, zene, tánc, hangszeres zene), a produkciók sokszínűsége biztosította a kellemes időtöltést a résztvevők számára. A részvételi jogot nyert tanulók (iskolánként maximum 10 fő + 3 kísérő) szállása, étkezése ingyenes.

 


Decemberben fogadtuk a Mikulást

A szüleikkel érkező gyermekek nagy izgalommal köszöntötték egymást, majd készítették a kis ajándékokat, karácsonyi díszeket Fehérné Kis Márta IKSZT közösségi koordinátor vezetésével és a szülők segítségével. A várakozás hangulatát fokozta a Mikulást váró dalok közös éneklése, a találós kérdések, az egymás szavába vágó gyors válaszok. Megérkezett Szuetta Béla, a lakiteleki önkéntes Mikulás, akire sok kis szempár nézett, mint a hajlott hátú, nagy bakancsú fehérszakállúra, aki egy hosszú-hosszú levelet vett elő subája zsebéből. A bátrabb gyermekek verssel, citeraszóval és dallal örvendeztették meg a Mikulást, aki ezután minden jelenlévő gyermeket a nevén szólítva, egy kedves szóval kísérve megajándékozott. A dekoratív mikuláscsomagokkal a Népfőiskola ajándékozta meg a gyermekeket.

  


A könyvsarok szolgáltatást előadásokkal népszerűsítjük.

Ez volt a könyvklub első klubestje a Kölcsey Ház előadótermében, ahol a vendégelőadó Agócs Sándor költő, szerkesztő volt, aki egyben az Antológia Kiadó és Nyomda igazgatója is.

A résztvevők, a kecskeméti Németh László Gimnázium Népfőiskolára kihelyezett tagozatának hallgatói és az érdeklődő népfőiskolai munkatársak voltak. Az előadó mesélt az Antológia Kiadó létrejöttének kezdeti éveiről, a ’90-es évekről, az azóta megjelent könyvekről. A kiadványok szerkesztésével, megjelentetésével kapcsolatos munkafolyamatokról (tördelését, korrektúra, szerkesztés), amiket mind önmaga végez. Ezt követően a Népfőiskola ajándékaként a résztvevők átvették Agócs Sándor „Ördöglakat a számon” című önálló verseskötetét, melyet dedikáltattak a költővel.

  

(Nagyításhoz kattintson a képekre!)


Ezeken a programokon kívül lehetőség volt bárki számára a térítésmentes számítógép és internethasználat, illetve segítség a különböző információk keresésében.

Helyszínt biztosítottunk lakiteleki civil szervezeteknek, hogy nagyobb teret igénylő programjaikat kényelmesen megvalósíthassák.

2013. január 14-től újra nyit az IKSZT a népfőiskolán. Hamarosan részletes programismertetőnket is közzétesszük.

Nyomtatható változat letöltése