A lakiteleki Népfőiskolán a kezdetek óta, a kilencvenes évek elejétől szervezünk Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró összejöveteleket, kollégiumokat, konferenciákat.

 

 

 

Az Országgyűlés 2012 tavaszán fogadta el a magyar nemzet értékeiről és a hungarikumokról szóló törvényt. A Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzetközi értékeket a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság hivatott egyedi értékelés eredményeként, hungarikummá minősíteni.

A külhoni és a hazai magyar értéktár bővítését segíti a lakiteleki Népfőiskola értékfeltáró programja. Ennek keretében szerveztük meg a Zoboralja Kollégiumot. Szakmai vezetője Tóth Klára, a Csemadok Közművelődési Szövetség területi választmányi alelnöke, technikai vezetője a Népfőiskola részéről pedig dr. Horváth Zsolt volt. A két alkalommal, 2019. április elején és 2019. szeptember végén kezdődő egy-egy hetes helyszíni kutatómunka feldolgozását tartalmazza a jelen könyv. Az értékfeltáró munkában több egyetem és középiskola hallgatói, tanárai és civil szervezetek képviselői vettek részt. Lelkiismeretes munkájukat ezúton is köszönöm. Ők készítik elő a 2019. december 14-én sorra kerülő Zoboralja konferenciát, ahol bemutatjuk a környék magyarlakta településeinek általuk összegyűjtött értékeit. Ezzel a munkával járulunk hozzá a külhoni értéktár bővítéséhez.

A Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., a Földművelésügyi Minisztérium, majd az Agrárminisztérium, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, az Alapítvány A Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért és a Hungarikum Bizottság támogatásával, a lakiteleki Népfőiskola szervezésében Drávaszög és Szlavónia térségében egy, Kárpátalján négy kollégium, Muravidék, Hegyköz, Nyugat-Bácska, Zenta és Moldva magyarlakta részein egy-egy kollégiumunk fejezte be munkáját 2016 őszéig. Őrvidék, Komárom, Garam mente, Torockó–Aranyosszék és Gyimes magyarlakta részein 2017-ben fejeződött be az értékfeltárás. Ezzel párhuzamosan három magyarországi kollégiumunk – Kiskunság, Vasvár és Kisvárda térségében – is elvégezte a rá bízott feladatot, az értékek felkutatását. 2018-ban egy hazai – Alsó-Bodrogköz – és két külhoni értékfeltáró kollégiumunk – Gyergyó és Felső-Bodrogköz vidéke –, fejezte be a munkát és tartotta meg ősszel a záró konferenciát. 2019 tavaszán a felvidéki Martos kollégium fejezete be munkáját és elkezdődött az értékfeltáró kutatás a Szerémség és Háromszék–Orbaiszék magyarlakta területein, ez utóbbi kollégiummal a programsorozat huszonötödik állomásához érkezett. Az értékfeltárás újabb területek bevonásával – Háromszék II., Ipolyság és Moson vidékén – töretlen lendülettel folytatja munkáját 2020 első felében is.

Összefoglaló a könyv borítójáról (2019)

Kövesse Lezsák Sándor tevékenységét facebook oldalán is!