Szent Imre Kollégium indul

2024.február.27. Kedd

A kollégium célja az értékalapú települési, térségi szintű lokálpatrióta utánpótlás nevelés. A képzés során a résztvevők megismerhetik a Szent Család (Szent István, Szent Imre, Boldog Gizella) jelentőségét, ma is érvényes üzeneteit, szellemi örökségét. Követve a Szent Istváni utat, ezeréves értékeinkre építve keressük napjaink kihívásaira a válaszokat. Egyéni és közösségi boldogulásunkra vonatkozó kérdéseket és válaszokat fogalmazunk meg a képzés során elsősorban magyar, Kárpát-medencei vonatkozásban. Tényeket és tévhitek járunk körül az identitásainkat csorbító veszélyek kapcsán, illetve feltárjuk következő ezer évünk lehetőségeit is.

A 2 éves kollégiumi képzést a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány indítja el 2024. februárjában. A szakmai képzésre felvett mintegy 30 résztvevő negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvégén és két alkalommal nyári szabadegyetemen vesz részt a Hungarikum Ligetben.

Az első alkalomra 2024. február 23-25. között kerül sor. Az indító alkalommal a magyarság alapértékei kerülnek fókuszba (keresztény, nemzeti és helyi értékek) és az ezekre épülő önazonosság, egyéni indentitás-rendszer. A résztvevők lelkipásztor, történész és kulturális szakemberek közreműködésével beszélnek az 1100 éves magyar államiság erős alapjairól, a Szent Család jelentőségéről, napjainkra is érvényes üzeneteiről. A program részeként a kollégium tagjai virágokat helyeznek el a lakiteleki Szent Család szobornál.
A képzés védnöke Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke.