Újra együtt a Szent Család

Összefoglaló a Népfőiskola augusztus 22-i rendezvényeiről Három szomszédos falu katolikus közösségei együtt mutatták be ereklyéiket Augusztus 22-én, bár csak testük egy-egy apró csontszilánkja képében, s csupán egyetlen napra, de ezer év után ismét együtt volt Szent István királyunk családja a Lakitelek Népfőiskolán.

Az államalapító nagy király csontdarabkáját őrző ereklyetartót Szentkirály község, feleségéét, Boldog Gizelláét Nyárlőrinc, míg tragikus körülmények között elhunyt fiuk, Szent Imre hercegéét Lakitelek keresztény közössége hozta a hagyományteremtő szándékkal szervezett ünnepségre.

A három felbecsülhetetlen értéket őrző ereklyetartót, melyek közül kettő a közelmúltban készült el, szombat reggel a Népfőiskola Szent István kápolnája előtt állították ki. Innen tíz órakor több száz fős körmenet kíséretében vitték át a szabadtéri színpadon felállított oltárra, ahol az ötlet- és házigazda Lezsák Sándor köszöntötte az egybegyűlteket.

– A Lakitelek, Szentkirály és Nyárlőrinc alkotta háromszögben, a rejtélyes történésekről elhíresült Bermuda-háromszöggel szemben, nem eltűnnek dolgok, hanem inkább búvópatakszerűen törnek fel az értékes, megvalósításra ösztönző gondolatok. Lám, egyikük épp most valósult meg: ezer év után újra együtt az Árpád-házi Szent Család. Itt van a „rendszerváltó” nagy király, aki a sok nehézség dacára sem vált idegen hatalom utánzója, vagy helytartója. Itt van a feleség, a Passauból érkező Gizella, és itt van Szent Imre herceg, akit hét éves korától Szent Gellért püspök, tizennegyedik évének betöltése után pedig édesapja oktatott, nevelt, egyben készített fel az ország majdani irányítására – foglalta össze az Árpád-házi család történetét a politikus. – Így kellene legyen ez ma is. A jó édesapa, jó édesanya és a jó nevelő hitre, magyarságra, erkölcsre, becsületre és bátorságra nevelje a gyerekeket, hogy tudják kormányozni saját életüket, Isten segítségével a közösséget, ahogyan tehette volna Szent Imre herceg, ha el nem szólítja a Jóisten. Emléke azonban napjainkban is él. Ő, a szent életű Árpád-házi királyfi ma is „a haza tündöklő csillaga”. Az ő példája segítsen minket abban, hogy ez a haza, a Kárpát-medencében elterülő történelmi haza, olyanná váljék, amilyenné akarjuk – zárta köszöntőjét Lezsák Sándor.

Az esemény szentmisével folytatódott, melyet Bábel Balázs, a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye érseke celebrált, az egyházmegye számos plébánosának közreműködésével. – Az Árpád-házi Szent Család példát mutat nekünk, és mindig, de most különösen szükség van példájukra, és égi közbenjárásukra – hangsúlyozta a szentmise előtt mondott rövid köszöntőjében a metropolita, aki prédikációjában a napjainkban egyre nagyobb veszélynek kitett keresztény család fontosságáról és összetartó erejéről beszélt.

Az istentisztelet után a lakiteleki születésű Molnár Gergely (művésznevén: Mr. Jupiter) kápráztatta el mutatványaival a közönséget a Kölcsey Házban. A produkció után Felföldi Zoltán, lakiteleki önkormányzati képviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja nyitotta meg Pető Zsuzsa és Pólya Zoltán fotóművész-házaspár és a helybéliek életét, munkáit, gyűjteményeit bemutató Lakitelek értékei című kiállításokat.

A délelőtti programot Lezsák Levente kaszkadőr lovasbemutatója zárta a lovaspályán.

A bográcsos ebéd után a lakiteleki Kösöntyű néptánccsoport, a Lakiteleki, illetve a Nyárlőrinci Népdalcsoport, Buda Ádám, énekmondó, lakiteleki fiatalok és a Budapesti Énekes Zeneiskola növendékei szórakoztatták az egybegyűlteket. Sokan vettek részt a megyei kórház egészségügyi szűrőprogramján. Az egész napos rendezvényt Sütő Linda vezette.