Mongol-magyar műfordítói tábor és Mongol-magyar országismereti tábor

2024.május.12. Vasárnap

A mongol-magyar műfordítói tábornak 2014 óta ad otthont a Lakitelek Népfőiskola. Az évek óta sikeresen működő műfordítótábornak és a láthatóan növekvő érdeklődésnek köszönhetően, 2017-ben a műfordítói tábor kiegészült egy különálló mongol-magyar országismereti táborral is. A programok szakmai vezetője, a kezdetektől fogva: Dr. Birtalan Ágnes (egyetemi tanár, tanszékvezető, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék, Távol-keleti Intézet, ELTE).           

A táborok műfordítói programjába jellemzően az ELTE mongol szakos hallgatói jelentkeznek, míg az országismereti táborba az ország számos pontjairól érkeznek hallgatók. A műfordítói táborban komoly műhelymunka folyik az ELTE mongol szakos diákjainak és PhD hallgatóinak, valamint mongol nemzetiségű cserediákjainak bevonásával. A fordítótábor célja a műfordítás iránt érdeklődő diákok és fiatal szakemberek összetartása, a kialakult közösség még szorosabb összekovácsolása. Ezzel szeretnénk biztosítani a 2014-ben megkezdett szakmai munka hosszú távú folytatását és a szakmai színvonal folyamatos emelkedését.

Mindezek eredményeként az elmúlt évek során már öt fordítókötet jelent meg. 2017-ben látott napvilágot a Jótevő láma, haszonleső szerzetes című kötet, míg 2018-ban készült el a Mongol betyárdal című fordítókötet. 2019-ben jelent meg a Kánok, kánasszonyok, hétköznapi hősök. Elbeszélések, versek a mongol történelem sorsfordító személyeiről, eseményeiről címet viselő kötet. 2021-ben adták ki a Panaszkönyv: Szemelvények a mongol szatirikus irodalomból névre keresztelt kötet. Hosszas előkészület után 2022 tavaszán jelent meg a legújabb kötet A megvetett leány - Mongol irodalmi antológia. Ez a kötet némiképpen eltér a korábbi évek munkáitól, ugyanis az oktatók és hallgatók az ELTE Mongol és Belső-ázsiai Tanszéke alapításának 80. évfordulójára egy egyedi fordítókötettel készültek. A tábor diákjainak fordításai mellett a mongolisztika idősebb nemzedékeinek fordításai kerültek bele ebben a jubileumi kötetbe. A felsorolásban szereplő, mind az öt kötet a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg. A fordítótáborokban készült nagymennyiségű anyag feldolgozása és kötetbe rendezése folyamatos. Már tartanak a soron következő mongol műfordítói kötet előkészítő munkálatai is.

Mindezen túl a műfordítói tábor munkáját kiegészítve, az országismereti táborral az olyan fiatalok figyelmét szeretnénk felkelteni, akik nyitottak a mongol nyelv és Mongólia kultúrájának megismerésére.

2017-es évben magyarországi útja során, Kaltma Battulga mongol elnök a műfordító és országismereti tábor díszvendégeként hivatalos látogatást tett Lakiteleken. A mongol delegációt elkísérte Batbayar Zeneemyadar, Mongólia magyarországi nagykövete is. A korábbi mongol nagykövet és munkatársai évről-évre rendszeres látogatói voltak a mongol táboroknak.

A két tábor munkájának összehangolása jegyében 2018-ban a műfordítói tábor egy év szünetet tartott. Ez idő alatt a táborokban elkészített fordítások csiszolásával és rendezésével foglalkoztak a diákok és oktatók egyaránt. 2019-ben folytatódott a megkezdett munka. Ennek eredményeként a diákok tovább haladtak a megkezdett fordításaikkal. 2020-ban különálló országismereti program nélkül egy összevont tábor fogadta az érdeklődőket. A táborban részt vett három mongol cserediák is, akik PhD tanulmányaikat folytatják hazánkban. 2021-ben és 2022-ben külön mongol országismereti tábor nem indult. A 2022-es mongol fordítótáborba négy meghívott, elsősorban doktorandusz hallgató érkezett. Az ő munkájukat segítette két mongol cserediák, akik az ELTE-n folytatják PhD tanulmányaikat. Az utóbbi években a diákok saját fordításaik elkészítése és csiszolása mellett a korábban elkészült fordítások gondozásával foglalkoztak. A fordítómunka részeként, belső-mongóliai költők verseinek fordítása során, a belső-mongóliai szövegek nyelvezetének értelmezésében jelentettek nagy segítséget az anyanyelvi beszélő, Belső-Mongóliából származó doktoranduszok.

A 2022-es tábor alkalmával első ízben tett hivatalos látogatást a Népfőiskolán Sainnyambuu Baatarjav Mongólia magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A mongol nagykövet egyúttal meglátogatta a diákokat is, megismerkedett a több éves múltra visszatekintő műfordítói táborral és bepillantást nyert a műhelymunkába.

A táborok munkáját neves szakemberek és az ELTE Belső-ázsiai tanszék fiatal kutatói is segítik. 2015-ben például Gombojav Mend-Ooyo (író, a Mongol Kulturális és Irodalmi Akadémia elnöke) is részt vett a tábor munkájában. Éveken keresztül tanított a táborban Dorj Lkhagvasuren (ELTE BTK Mongol és Belső-ázsiai Tanszék korábbi mongol nyelvi lektora).

A diákok az alábbi előadásokat hallhatták az elmúlt évek során: Bevezetés a mongol történelembe és vallásokba, Dzsingisz kán mongoljai, Sámánizmus és népvallás, Mongol buddhizmus, Országos és közösségi ünnepek, átmeneti rítusok, Mongol mitológia és folklór, Mongol népköltészet és a magyar népköltészet, Magyar-mongol nyelvi párhuzamok, ezek kutatása és jelentősége, A mongol szókincs sajátosságai, Mongol nyelvek és írások, valamint mai jelentőségük, Halha nyelv, A 20. századi mongol irodalom, A mai mongol irodalom, Mongólia ma, Mongol média, popzene és popkultúra, Szemelvények a mongol filmkultúrából, Identitás, imázs, kitalált hagyomány (a nomád életmód és kultúra új megközelítésben), Ember, természet és humánökológia a mongol kultúrában, A mongol nádam, A mongol állatvilág.

A műfordítói tábor elmúlt 8 oktatási éve során összesen több mint 70 visszatérő és új diák tanult a Népfőiskolán, míg az országismereti tábor 4 éve alatt mintegy 35 diák vett részt a programban.