Ádventi MEMENTO a Bethlen Gábor Alapítvány 40. jubileumára

2021.december.14. Kedd

1979 Karácsony estéjén - Illyés Gyulával az élen-, 86-an kezdeményeztük a Bethlen Gábor Alapítvány létrehozását, illetve működtetésének hivatalos jóváhagyását. elismertetését. A Nagy Fejedelem emlékét fölidéző alapítvánnyal főként az utódállamokban élő – emberi és nemzetiségi jogaikban korlátozott, vagyonuktól, nyelvi-kulturális örökségüktől megfosztott – nemzettársainkon akartunk segíteni.

 

 

Hat éven át kellett küzdenünk azért, hogy végül legalizálják a magyar szolidaritás törvényes működtetését egy független civil társaságnak. Istennek hála, családomnak köszönet, hogy e közös szellemi honvédő munkából kivehettem a részemet munkahelyeimen és a Bethlen Gábor Alapítványban egyaránt.

Trianon évfordulóján az Országházban adományozott „rendhagyó” kitüntetésem, életkorom koronavírusos karantén szorítása késztetett az újabb számvetésre. Kísértetiesen tapasztalom, amit Illyés Gyula üzent : „Aki úgy is él, hogy túlél: adóssá válik. Őnekiktartozik, kik – úgy miként ő – részük már ki nem vehetik abból a szép vállalkozásból, mely együtt volt hős föladat!” (Illyés Gyula: Aki úgyis él, hogy túlél) A „közérdekű kötelezettségvállalásként” bejegyzett Bethlen Gábor Alapítvány – a hazai és külhoni magyarok áldozatkészsége, támogatói és kurátorai munkája révén – anyagi, szellemi, lelki támogatással; ösztöndíjaival; emlékjel-állító és szolidaritási akcióival, ill. kitüntetéseivel (Bethlen Gábor-díj, Márton Áron Emlékérem, Teleki Pál Érdemérem) kiemelt szerepet vállalt a nemzeti összetartozás szolgálatában, a közép- európai szellemi együttműködésben, a határon túl élő magyarok megismertetésében, jeles képviselőik érdemeinek,s értékeiknek hazai népszerűsítésében.

Negyven évi szolgálat után, aktív tevékenységemet – a Kárpátaljai Nagyboldogasszony szobor fölavatásával–, a kuratóriumban befejeztem. A 2020 januárjában megjelent „Számvetés” c. könyvecském folytatását MEMENTÓ- ként szeretném a BGA még élő alapítóinak, kezdeményezőinek, kurátorainknak, támogatóinak és kitüntetettjeinek átadni. Ez a „Szíves kalauz a Bethlen Gábor Alapítványhoz” c. nyolcvan oldalas képes zsebkönyv, amelyet sógorom Nagy Gyula nyomdamérnök és feleségem közreműködésével készítettem születésnapomra. Lezsák Sándor kuratóriumi elnökünk és Szalai Katalin a Kairosz Kiadó vezetője jóvoltából e héten megjelent, így karácsonyi ajándékként elküldhetem a Kuratórium tagjainak, majd Házi Balázs kuratóriumi titkár – közreműködésemmel– gondoskodik arról, hogy az érdekeltekhez is eljusson. A „Szíves kalauz a Bethlen Gábor Alapítványhoz” c. amellett, hogy tevékenységünket, éltető örökségünket szerényen bemutatja, helyreigazítja a hiányos torzképet is, amelyet a 862 oldalas „Díjak könyve - Trianontól máig” c. kiadványtükröz kitüntetéseinkről, kitüntetettjeinkről. A Bethlen Gábor-díjasok, a Márton Áron Emlékérem és a Teleki Pál Érdeméremmel kitüntetettek és a laudátorok teljes listáját olvashatják! Az Illyés Gyula centenáriumára készült „Haza a magasban” nemzetismereti tankönyvünk a világhálón elérhető, ismét használható ITT: www.nemzetismeret.hu

 

 

Áldott Karácsonyt, reményteljes boldog új esztendőt kívánok!

 

 

 

Szeretettel: Bakos István